نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Maps ( ۶ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
j ( ۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:منابع جغرافیایی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۱ رکورد از ۶۶۳۹۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
منابع جغرافیایی
عنوان :j
شماره راهنما :۵
پدیدآور :ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ن‍ژاد، طی‍ب‍ه‌
تاریخ نشر :j
ناشر :j
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
2.
منابع جغرافیایی
عنوان :عنوان نقشه
شماره راهنما :شماره راهنما
پدیدآور :گلشاهی، رحیم
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه فنی]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
3.
منابع جغرافیایی
عنوان :‏‫اطلس جامع گیتاشناسی ۹۵-۹۴‬
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی‏‫. واحد پژوهش و تألیف
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۹۴.‬
ناشر :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[اطلس‌]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
4.
منابع جغرافیایی
عنوان :‏‫اطلس جامع گیتاشناسی ۹۵-۹۴‬
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی‏‫. واحد پژوهش و تألیف
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۹۴.‬
ناشر :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[اطلس‌]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
5.
منابع جغرافیایی
عنوان :‏‫اطلس جامع گیتاشناسی ۹۵-۹۴‬
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی‏‫. واحد پژوهش و تألیف
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۹۴.‬
ناشر :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[اطلس‌]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
6.
منابع جغرافیایی
عنوان :اطلس جامع گیتاشناسی ۹۴-۹۳
شماره راهنما :م۹۱۲‭م۸۱۴‮الف‬‬
پدیدآور :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۹۳.‬
ناشر :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[اطلس‌]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
7.
منابع جغرافیایی
عنوان :اطلس راههای ایران ۱۳۹۴
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی‏‫. واحد پژوهش و تألیف
تاریخ نشر :‏‫‬‬، ۲۰۱۵م= ۱۳۹۴.‏‬‬‬
ناشر :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[اطلس‌]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
8.
منابع جغرافیایی
عنوان :اطلس گیتاشناسی استانهای ایران
شماره راهنما :‭۹۱۲ /۵۵‬‭م۸۴۱‮الف‬‬
پدیدآور :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی‏‫. واحد پژوهش و تألیف
تاریخ نشر :‏‫‏۱۳۹۳.
ناشر :م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی [اطلس‌]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
9.
منابع جغرافیایی
عنوان :اتواطلس ایران
شماره راهنما :‭۹۱۲ /۵۵‬‭س۱۵۸‮الف‬‬
پدیدآور :سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۳.‏‬‬
ناشر :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[اطلس‌]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
10.
منابع جغرافیایی
عنوان :اطلس گیتاشناسی استانهای ایران
شماره راهنما :‭۹۱۲ /۵۵‬‭م۸۴۱‮الف‬ ‬
پدیدآور :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی‏‫. واحد پژوهش و تألیف
تاریخ نشر :‏‫‏۱۳۹۳.
ناشر :م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی [اطلس‌]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
11.
منابع جغرافیایی
عنوان :اطلس گیتاشناسی استانهای ایران
شماره راهنما :۹۱۲ /۵۵‭م۸۴۱‮الف‬ ‬
پدیدآور :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی‏‫. واحد پژوهش و تألیف
تاریخ نشر :‏‫‏۱۳۹۳.
ناشر :م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی [اطلس‌]
مرکز :کانون فرهنگی قلم
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو